Modlitewnik Powszechny

bcp

Book of Common Prayer – Modlitewnik Powszechny

Stałym elementem modlitwy Kościoła Anglii, a także kluczowym źródłem doktryny jest Modlitewnik Powszechny (Book of Common Prayer), który ukochany za swój język, powszechnie jest stosowany w nabożeństwach. 

W takich słowach Kościół Anglii na swojej oficjalnej stronie internetowej prezentuję jedną z istotniejszych ksiąg wywodzących się z jego tradycji. Historia modlitewnika sięga swoimi korzeniam do XVI wieku, czyli do czasów panowania króla Edwarda VI, pracy Thomasa Cranmera (arcybiskupa Canterbery), a także późniejszych uzgodnień biskupów o prowadzeniu nabożeństw w języku ojczystym (angielskim), które poczynione zostały podczas spotkań w Chertsey i Windsor.

Losy Modlitewnika były tak burzliwe, jak burzliwa pozostawała historia Anglii pod panowaniem kolejnych władców. Podczas rządów Marii I (siostry Edwarda), która przywracała na Wyspach Rzymski Katolicym, modlitewnik i prace nad nim zostały wstrzymane. Po okresie wojen domowych, tj. pod koniec XVII wieku, Modlitewnik doczekał się  aktualizacji, która była efektem dyskusji na Konferencji Savoy i dalej zgłaszanych poprawek. Służy on do dziś jako zbiór liturgicznych tekstów, m.in. modlitw porannych i wieczornych, nabożeństw eucharystycznych, a także nabożeństw na specjalne okazje, taki jak śluby, ordynacje czy chrzest.

Na skutek kolonialnej ekspansji Imperium Brytyjskiego od XVII wieku Anglikanizm trafiał do nowo odkrywanych zakątków świata, a wraz z nim  do tych zakątków zawitał Modlitewnik Powszechny. Nowo powstałe wspólnoty zaczęły czerpać z bogactwa  Modlitewnika, a także z rozwijających się w XIX i XX wieku praktyk i studiów liturgicznych. W efekcie tego powstawały lokalne, narodowe modlitewniki. Dostosowane do języka, lokalnych zwyczajów. Fakt ten był jednym z wielu, który pozwolił budowanie Wspólnoty Anglikańskiej (Anglican Communion) w obecnie znanym nam kształcie.

Zainspirowani historią Modlitewnika, a także praktycznym wymiarem jego zastosowań zachęcamy do jego studiowania i wykorzystywania w codziennej modlitwie. Modlitwie, która przybliża nas do poznania miłości Boga. Z drugiej strony inspiracja ta poprowadziła do przygotowania polskiej wersji językowej. Fragmenty naszego tłumaczenia wykorzystywane są podczas wybranych nabożeństw.

1728Duża część modlitw z Modlitewnika Powszechnego ma charakter wspólnotowy, odzwierciedla to wiele, z tego co recytujemy podczas np. modlitwy porannej czy modlitwy wieczornej. Drugą stroną naszego życia modlitewnego są nasze modlitwy indywidualne, w którym staramy się dzielić modlitwą Jezusa do Boga Ojca, tak aby dokonała się jego wola, aby przyszło jego Królestwo. Niezależnie od tego czy jesteś dzieckiem, młodym dorosłym czy dojrzałym człowiekiem, modlitwa jest łatwiejsza niż można sobie wyobrazić. Wyobraź sobie Jezusa i powiedz Mu co masz w sercu, co czujesz.

Kacper Mulawa


Powszechna zbiórka na Modlitewnik Powszechny

Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory wsparli zbiórkę na wydanie Modlitewnika Powszechnego w języku polskim.

Nasi darczyńcy w kolejności alfabetycznej to: Barbara i Dominik Chmielewscy, Lee Eccleston, Jonatan Kroeber, Kacper Mulawa, Patryk Rewaj.

Wpłat dokonywać można przelewem na konto Kapelanii z dopiskiem „darowizna – Kraków Modlitewnik Powszechny BCP”

Kościół Anglikański w Polsce, ul. Dorotowska 7m5, 02-347 Warszawa

Bank Zachodni WBK

39 1090 2734 0000 0001 0990 3880