Historia

Wspólnota Anglikańska św. Pawła w Krakowie – St Pauls’ Anglican Community in Cracow – jest miejscem w którym przez tradycję anglikańską w modlitwie w studiowaniu Pisma Świętego i pomocy bliźnim staramy się odnajdywać Boga. Każdy jest tu mile widziany, każdy znajdzie tu miejsce dla budowania swej wiary, miejsce pełne akceptacji i szacunku.

13663360_10208802747697356_568932977_o
ks. dr Wiktor Buksbazen, pastor w latach 1934-1939

Wspólnota powstała w latach dwudziestych XXw jako część działającej w Polsce Misji Barbikańskiej, której celem był ewangelizacja Żydów. Jej pierwszym pastorem, od roku 1934 był ks. dr Wiktor Buksbazen a jego współpracownikiem świeckim był Jakub Berkowicz. Wojna przerwała działalność Kościoła w Krakowie i w całej Polsce. Większość księży i pracowników była pochodzenia żydowskiego i bądź zginęła w hitlerowskich obozach śmierci – jak dyrektor Misji ks. Piotr Gorodiszcz, bądź uciekła z kraju -jak ks. Buksbazen. Po latach przerwy w działalności, Wspólnota została odbudowana w latach 2012-2013 dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wielu ludzi.

port-nabo
ks. prof. Konrad Rudnicki, pastor w latach 2012-2013

Od 13 Października 2012 roku, aż do swej śmierci 12 Listopada 2013 roku jej misję modlitwą i pracą wspierał ks. prof. Konrad Rudnicki. Wspólnota Anglikańska w Krakowie przyjęła w tym czasie jako swojego patrona św Pawła Apostoła. Święty ten patronował pierwszemu kościołowi Anglikańskiemu zbudowanemu w Polsce – w latach 20 XX wieku w Białymstoku, oraz przedwojennej kaplicy Anglikańskiej w Krakowie, przy ulicy Garncarskiej. Od początku odnowionej działalności Wspólnoty w Krakowie do końca Czerwca 2017 jej stałym pastorem był Dominik Chmielewski. 6 Maja 2017 roku Wspólnota po raz pierwszy w swej powojennej historii wybrała Radę w której skład weszli:

na5a
Dominik Chmielewski, pastor w latach 2012-2017
  1. Katarzyna Zajd – Sekretarz
  2. Jolanta Kruk – Skarbnik
  3. dr Kacper Mulawa – Radny
  4. Lewis Mortimer – Radny
  5. dr Magdalena Łanuszka – Warden
  6. Janusz Wieczorek – Warden
  7. David Brown – z urzędu –Kapelan
  8. Dominik Chmielewski – z urzędu – Duszpasterz, Przewodniczący Rady

 

Od Czerwca 2017 roku, po decyzji Biskupa Diecezji o przeniesieniu obecnego Duszpasterza do innej parafii, obowiązki pastora Wspólnoty przejął ks. David Brown, Kapelan Warszawski, rolę Przewodniczącego Rady – z nominacji – przyjął dr Kacper Mulawa, na zastępcę Przewodniczącego Rady powołana została dr Magdalena Łanuszka. Na co dzień działalnością Zboru kieruje Rada Wspólnoty Krakowskiej.

Wspólnota pw św. Pawła jest częścią Kapelanii Polskiej Kościoła Anglii. Kapelania wchodzi w skład Archidiakonii Wschodniej, Diecezji w Europie, Kościoła Anglii.

Nabożeństwa odbywają się w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca o godz. 17:00 przy ul. św. Filipa 23 (pierwsze piętro)