Nasza wiara

faith

Kościół Anglikański swymi korzeniami sięga Imperium Rzymskiego, kiedy Chrześcijaństwo dotarło do Brytanii poprzez służbę misjonarzy takich jak św. Alban, św. Augustyn i św. Cuthbert. Poprzez wieki Kościół zmieniał się, jednak niezmienna pozostała Jego wiara objawiona poprzez Pismo Święte i wyłożona w Powszechnych Wyznaniach Wiary, a także determinacja do głoszenia Bożej łaski wszystkim ludziom, poprzez Słowo i Sakrament w mocy Ducha Świętego.


Natura Tradycji Anglikańskiej

 

Natura tradycji Anglikańskiej jest rzeczą bardzo złożoną. Zawiera w sobie cała paletę poglądów i jest szeroka pod względem kierunków refleksji teologicznej, przekonań liturgicznych i sposobów wyrażania swojej pobożności. Często spotykam się z zarzutem, że owa pojemność tradycji jest zła i wprowadza zamieszanie w ludziach, którzy potrzebują jasno wytyczonego kierunku. Muszę przyznać, że sam często przeżywam trudności w momencie kiedy ktoś postawi mi pytanie z rodzaju „a jak Anglikanie w myślą o tym czy innym”. Najczęściej wtedy zaczynam odpowiedź mówiąc „są różne podejścia…” albo „to dość skomplikowane…” Jednak choć ten stan rzeczy przysparza czasem wielu trudności, to jest tym, co w Anglikanizmie jest najpiękniejsze; wyrażeniem wolności w poszukiwaniu. banerMusimy pamiętać, że Anglikanie nigdy w pełni nie ustalili, jak do końca powinien wyglądać Kościół. Historia i pojawiające się w niej nurty teologiczne formowały rozumienie kształtu Kościoła, jedne z większym a inne z mniejszym efektem sprawczym. Jednak ten fakt pokazuje jakieś głębokie wewnętrzne przekonanie tkwiące w Anglikańskiej duszy, które mówi „jesteśmy ciągle w drodze, ciągle jeszcze szukamy”. To właśnie ta gotowość ciągłego poszukiwania dla mnie osobiście jest najważniejsza. Aby mieć świadomość, że nie jest czymś złym zadawać pytania, ale także by mieć na tyle pokory by nie definiować ostatecznie. Kiedyś, kiedy jeszcze byłem początkującym studentem teologii, po jednym z wykładów z dogmatyki zapisałem w swoich notatkach hasło które wyrażało moje marzenie dotyczące Kościoła. Hasło które chciałbym zobaczyć na tablicy przed wejściem na nabożeństwo. Brzmiało ono: „Masz pytania? Szukasz odpowiedzi? My też, wejdź poszukajmy ich razem”.
Zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo coś takiego powiedzieć, a jeszcze trudniej jest według takiej zasady żyć. Niemniej mam nieodparte wrażenie, że atmosfera Anglikańskiej tradycji uosabia takie właśnie nastawienie. Ja sam go doświadczam. Jednym z fundamentów naszej tradycji jest wcielenie Reformacji, czyli zgoda na ciągle zmieniający się model Kościoła. Takie myślenie podkreśla rzecz fundamentalną, rzecz która pozwala Anglikanizmowi na tak wielką otwartość, mianowicie to, gdzie jest trzon mojej tożsamości. Aby nie lękać się utraty, tego kim się jest, trzeba znać i rozumieć swą tożsamość. „Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało” (2 Kor 12.13) Kościół dostrzega ją w Sakramencie Chrztu Świętego; w nim bowiem stajemy się włączeni w Chrystusa, w Jego duchowe Ciało. Tożsamość Chrztu uczy nas tego, kim każdy z nas jest – Chrześcijaninem, uczniem i naśladowcą Jezusa Chrystusa. Tak samo ważnym i tak samo niezbędnym. To w tym należy upatrywać prawdziwą wartość. Dzięki temu powszechnemu Sakramentowi, danemu i praktykowanemu w całym Kościele Powszechnym (Uniwersalnym) jesteśmy częścią Chrystusowego Ciała. Dopiero jeśli w pełni zrozumiemy i przyjmiemy ten dar, możemy w całkowitej wolności i bez lęku iść naszą Anglikańska drogą. Jaka by ona nie była, pierwszą wartością jest nasza tożsamość wypływająca z Chrztu, a zbudowana na Chrystusie.

Anglikanizm jest sposobem rozumienia i praktykowania naszej wiary, jest sposobem poznawania Boga i służby bliźnim. Nie jest natomiast celem samym w sobie. Dzięki temu, możliwa jest w nim tak różnorodna gama poglądów i tradycji. Dzięki temu, może się w nim mieszać katolicyzm z protestantyzmem. Dzięki temu jest w nim miejsce dla Anglo-katolików i Ewangelikałów, dla konserwatystów, liberałów i umiarkowanych, a także dla wszystkich pomiędzy nimi. Dzięki temu Anglikanizm może promować równość płci we wszystkich urzędach, szanując jednocześnie myślących inaczej. Dzięki temu, nie ma lęku przed nowymi wyzwaniami, które niesie świat i postęp cywilizacyjny. Bo bez względu na wszystko Anglikańska tożsamość zakorzeniona jest głęboko przez Chrzest w Chrystusie.

Dominik Chmielewski


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szerzej opisującymi w co wierzymy.
Wszystkie ściągane pliki są w formacie .pdf.

We invite you to familiarize yourself with the materials more broadly describing what we believe.
All downloaded files are in .pdf format.

– 39 Artykułów wiary Kościoła Anglikańskiego z 1563 roku [Ściągnij PDF] 235KB
39 Articles of the Church of England in 1563 [Download PDF] 310KB